Wet Werk en Zekerheid deels uitgesteld
De invoering van het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt uitgesteld naar 1 januari 2015. Dat zei minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA) gisteren na aandringen van de Eerste Kamer. Op 10 juni stemt de senaat over de wet.
Eerder zou het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid ingaan op 1 juli 2014. Maar diverse partijen twijfelden of werkgevers voor die tijd voldoende konden worden geïnformeerd.

Beperken uitzendbeding
Het beperken van het uitzendbeding gaat dus pas vanaf 1 januari 2015 in. Dan wordt de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de 26-wekentermijn beperkt tot 78 gewerkte weken. Uitzendkrachten maken vanaf dat moment na anderhalf jaar dus aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.

Begrenzing uitsluiting loondoorbetaling
In een arbeidsovereenkomst (nuluren- of oproepcontract) mag worden opgenomen dat er tijdens de eerste 6 maanden geen loondoorbetalingsplicht is (geen loondoorbetaling bij niet werken). Via de cao kon deze periode van zes maanden onbeperkt worden verlengd. In cao’s die na 1 januari 2015 worden afgesloten mag dat na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat.

Ook de aanpassingen met betrekking de proeftijd, het concurrentiebeding en de aanzegtermijn gaan pas per 1 januari 2015 in.

Ketenbepaling en ontslagrecht
De ketenbepaling en de aanpassing van het ontslagrecht waren eerder aluitgesteld naar 1 juli 2015.


Positie flexwerkers
Aanvankelijk was ook de Eerste Kamer kritisch over de wet. De positie van flexwerkers, die met de invoering van de WWZ moet verbeteren, zou alleen maar verder verslechteren. Maar door de toezeggingen van Asscher zal volgende week  naar alle waarschijnlijkheid een ruime meerderheid voor de wet stemmen.

Het uitstel is een overwinning voor de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), die eerder in een uitgebreide notitie voor diverse wijzigingen pleitte.

Bron: Flexmarkt.nl