Electrical Engineer

Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren, leveren en monteren van apparatuur voor met name (nieuwbouw en renovatie) van minigemalen, rioolgemalen, poldergemalen, grote nat- of droog opgestelde installaties, Individuele Behandeling van Afvalwater systemen (IBA’s), afval-/rioolwaterzuiveringsinstallaties en vacuüminstallaties.

De organisatie is van oorsprong een familiebedrijf met een platte organisatiestructuur en korte lijnen. Binnen het bedrijf wordt op informele wijze proactief en flexibel samen gewerkt.
Naast deze positieve houding licht de focus op kwaliteit, het inleven in de wensen van de klant en een goede relatie met de opdrachtgever.
De projecten bestaan uit multidisciplinaire werken waarbij Civiel, Werktuigbouwkundig en Elektrotechnisch aspecten aan bod komen.

Projecten
De grootte van projecten kan variëren van het vervangen van een eenvoudige kracht verdeel kast of debietmeter tot en met de complete renovatie/ nieuwbouw van een gemaal.
De elektrische installaties worden ontworpen aan de hand van offertes en aanbestedingen, de opdrachtbeschrijving kan bestaan uit een gedetailleerde beschrijving met gedetailleerde klant specifieke eisen dan wel een algemene beschrijving.

Functieomschrijving
Ontwerpen
Aan de hand van beschikbare gegevens wordt gecontroleerd of er direct met tekenen begonnen kan worden of dat er eerst een aantal berekeningen moeten worden gemaakt. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van aanwezige templates dan wel elektrotechnisch voorschriften en formules.
Denk aan: kortsluitberekeningen en selectiviteitdiagrammen, kabelberekeningen, adderdiameter berekening i.v.m. belasting en omgevingstemperatuur.

Naast het tekenen, waarvan het grootste gedeelte in E-plan en in mindere mate in autocad gebeurt, hebben de werkzaamheden ook betrekking op het vastleggen van gegevens. Denk aan:
Het opstellen van instrumentatie en verbruikerslijst en instellingenlijsten voor paneelbouw en inbedrijfstelling.
Als er software ontworpen dient te worden, hiervoor een functioneel ontwerp en I/O lijst opstellen.
In mindere mate het opstellen van installatie tekeningen t.b.v. elektrische installatie.

Werkvoorbereiding
Als tekeningen gereed zijn voor uitvoering, de benodigde materialen bestellen en controle houden op de binnenkomst van materialen. Dit gebeurt in samenwerking met de werkplaats/magazijn.

Documentatie
Al tijdens het ontwerp wordt er gestart met het opstellen van een technisch dossier wat na afronding van het project compleet naar de klant wordt gestuurd.

Begeleiding
Indien nodig de medewerkers voorzien van informatie: denk aan maatschetsen met betrekking tot montage van losse componenten, datasheets dan wel aansluitschema’s van niet reguliere componenten. En de eerdergenoemde instellingslijsten.

Functie eisen:
–             Tekenwerk in E-plan en Autocad.
–             PLC-techniek, Frequentie omvormers.
–             Elektrotechnische voorschriften NEN 1010, NEN 3140 en machinerichtlijn.

Pré:
–             Ervaring met verlichtings, – berekeningen en plannen.
–             Kennis van de Atex richtlijn.

Vaardigheden:
–             Het ontwerpen van een besturingskast conform geldende norm/richtlijn.
–             Toetsen van het bestaande ontwerp aan genoemde richtlijn.
–             Uitvoeren van berekeningen aan de hand van normen en elektrotechnische formules.
–             Het bewaken van de voortgang en ontwikkeling van het project, de betrokken partijen op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen of gebeurtenissen.

Herken je jezelf in de bovenstaande omschrijving en heb je de juiste ervaring en interesse? Aarzel niet en reageer snel via:

marcel@mvcrecruitment.nl